Adresar.org je webstranica koja sluzi kao adresar kompanija, klubova, prodavnica, restorana i drugih važnih adresa u dijaspori sa porijeklom iz bivše Jugoslavije.

Preko 800.000 građana Njemačke dolazi iz bivše Jugoslavije. Među njima su mnogi preduzetnici, pružaoci usluga, kulturni i sportski klubovi, gastronomi ili sl. – adresar.org – pruža ljudima ovog porijekla jedan centralni registar adresa, na kojoj je brzo i lako moguće pronalaziti, razmijeniti i uspostaviti kontakte između zainteresovanih.

Na adresar.org možete upisati svoju adresu preduzeća i na taj način osigurati dugotrajni unos vaše usluge i vase servisne ponude. Prosirite svoje poznanstvo i ostvarite nove kontakte! Pronađite nove poslovne partnere, kupce ili potencijalne klijente i iskoristite nove lukrativne upite.

Za vlasnike kompanija

…koji žele biti poznati!

Uz pomoc adresara dostižete vecu publiku i sirite poznanstvo vašeg poslovanja. Opišite svoje poslovanje, dodajte fotografije, linkove na vašu web stranicu ili profile na socijalnim mrežama. Postavite adresu i radno vrijeme i druge važne informacije za vaše buduce klijente.

Za sve nas

…koji žele upoznati svoju regiju!

Otkrijte lokalne restorane, najbolje balkanske klubove, kulturna ili sportska udruzenja na vašem području ili potražite prodavnice s proizvodima iz vaše domovine.

Obezbijedite svoj upis adrese i registrujte svoju kompaniju!